Instalacje Odgromowe Aktywne

Strona główna » Oferta » Instalacje Elektryczne » Instalacje Odgromowe Aktywne

wielkość tekstu: A | A | A

OFERTA AKTYWNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ.

Oferowana ochrona odgromowa jest klasycznym układem Franklin'a lecz z zastosowaniem ostrza aktywnego typu SE i z modyfikacjami wynikającymi z postępu technicznego. /Szkic kompletnej instalacji na rysunku/

W Polsce system ten stosowany jest do ochrony prywatnych budynków mieszkalnych, szkół, gimnazjów, akademii, szpitali, oraz budynków sakralnych, zabytkowych i przemysłowych. Od myjni samochodowych, urzędów miast, central biznesu i obiektów strategicznych do obiektów militarnych i centrów dowodzenia kryzysowego. Stosując aktywną ochronę należy przestrzegać zaleceń producenta, KnowHow , a w efekcie uzyskamy najlepszy system ochrony na 20- 40 lat eksploatacji. Akceleratory SE stosowane są w 43% aktywnych instalacji na świecie. 

Oferowana ochrona odgromowa obiektów projektowana jest i wykonana w oparciu o normy ogólne (PNE IEC 61024 1-2) , oraz szczegółowe europejskie (np. NFC 17102) i dodatki do tych norm.

Ponieważ stosowanie norm jest dobrowolne, a za sprawne działanie instalacji odpowiada producent- projektant- wykonawca, dopuszczalność stosowanych urządzeń w budownictwie potwierdzamy zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, które nie jest dobrowolne jak normy lecz obowiązkowe. 

Poniższy fragment Prawa Budowlanego zgodnie z którym załączamy deklarację producenta z oświadczeniem zgodności z normami UE / krajów członkowskich. Dodatkowo załączamy certyfikaty z badań przyśpieszenia (akceleracji udaru) i źródła jonizacji. Wymagane dokumenty dołączamy do gwarancji.

PRAWO BUDOWLANE

Art. 10.

Pkt.2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
3) wyroby budowlane:
a)oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PNE IEC 61024-1), z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, Oferowana przez nas aktywna ochrona odgromowa uwzględnia europejskie rozwiązania i materiały zgodne z ogólną regulacją PNE IEC 61024 oraz NFC 17102. 

Dopuszczenie instalacji wymaga standardowo protokółu z powykonawczych badań, w tym z wymaganą rezystancją (impedancją) uziemienia. Wymagane są też badania okresowe. Gwarancja na źródło napięcia akceleratora SE wynosi do 25 lat, a przewidywana eksploatacja ponad 40 lat. Przewód odprowadzający prąd piorunowy jest projektowany jako jeden odcinek taśma/ drut w zależności od kształtu i wielkości płaszczyzn prowadzenia. Uziemienie odgromowe bez otoków, niskoindukcyjne w gruncie piach-glina kwaśna- wyłącznie pionowe z dyfuzją Zn, profilowane.

 

Realizacje Ilość zdjęć w galerii: 30
 • Tablica TG 1
 • Tablica TG 1
 • Tablica TG 1
 • Procesor z dwoma modułami rozszerzeń (24 linie dozorowe)
 • Instalacja Odgromowa Aktywna
dalej 

Zapewniamy

 • Systemy Alarmowe
 • Systemy Telewizji Przemysłowej
 • Systemy Teleinformatyczne
 • Systemy Telewizji RTV -SAT i Instalacji Domofonowej
 • Instalacje Elektryczne
 • Systemy Pożarowe
 • Systemy Centralnego Oddymiania i Przewietrzania
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Nagłośnienie
 • Kontrola Dostępu
 • Centrale Telefoniczne

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Powierzenie nam kompleksowego wykonania okablowania strukturalnego budynku daje gwarancję poprawności montażu wszystkich instalacji kablowych w budynku.dalej 
Realizacja
Realizacja
Realizacja
Realizacja

Alarm Net Rafał Olszewski
ul. Daszyńskiego 8/15, 42-400 Zawiercie

tel.: 505 486 282
e-mail: alarm-net@o2.pl

 • rozdzielnia_5
 • rozdzielnia_4
 • rozdzielnia_3
 • procek
 • odgrom
Inteligentne Domy, Automatyka Domowa, Dom pod kontrolą, Systemy alarmowe, Kamery IP.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna